به باشگاه تکنسین های تاش خوش آمدیدبا عضویت در این باشگاه از مزایای ویژه ی اعضا بهره مند می گردید.

  • جهت عضویت شماره موبایل خود را وارد کرده و مراحل ایجاد پروفایل شخصی را طی کنید.

  • بعد از تکمیل فرایند ثبت نام ، شما تکنسین محترم به عضویت باشگاه تکنسین های تاش در آمده و از مزایای ویژه اعضا بهره مند می‌شوید.با نصب رادیاتور پنلی تاش ، سانیکا و بلوراد امتیاز بگیرید.

  • جهت کسب امتیاز بابت نصب هر رادیاتور، کارت مخصوص تکنسین های نصب داخل بسته بندی رادیاتورهای پنلی تاش، سانیکا و بلوراد تعبیه شده است.

  • بعد از نصب رادیاتور ، فرم داخل کارت که شامل اطلاعات نصب و اطلاعات تکنسین نصب می باشد را تکمیل و به شیوه ای که توضیح داده شده از کارت‌های جمع آوری شده عکس تهیه نمایید.

  • در صفحه ی پروفایل شخصی خود ، با انتخاب گزینه ی ثبت سریال و تکمیل کردن فرم ثبت کارت و آپلود عکس از کارت مخصوص تکنسین های نصب ( که قبلا تهیه کرده اید) ، شماره سریال رادیاتور پنلی نصب شده را وارد کنید.

  • حالا با ثبت هر شماره سریال به شما امتیاز تعلق می گیرد.